Blog

Home   /   Blog

Begrijpend luisteren als voorloper voor begrijpend lezen

Begrijpend luisteren is een krachtige voorbereiding op begrijpend lezen. Begrijpend luisteren en begrijpend lezen doen beroep op dezelfde essentiële denk- en taalvaardigheden. Het is goed om binnen de school begrijpend luisteren en begrijpend lezen op elkaar te laten aansluiten, zodat er een goede doorgaande lijn ontstaat. Beter BijLeren heeft een format gemaakt voor de lessen […]

Nieuwe toetsmap

De Beter BijLeren toetsmap is in januari 2020 vervangen door een nieuwe. Wat is nieuw? Per leerjaar zijn er negen toetsen: drie gatenteksttoetsen, die tekstbegriptoetsen en drie foutenteksttoetsen. Elke toets telt minimaal 20 opgaven, en geen 10 zoals in de vorige map. Op basis van de categorie-indeling in de opgaven, kunt u een analyse maken […]

Het zoeken van rijke teksten

Regelmatig krijg ik de vraag waar je rijke, betekenisvolle teksten kunt vinden om te gebruiken voor je lessen begrijpend lezen. Hier mijn bronnenlijst, die natuurlijk lang niet compleet is, maar waar je zeker ingangen vindt voor goede teksten. Voor verhalende teksten: www.beleven.org – hier vind je duizenden verhalen, sprookjes, mythes, legendes, fabels, sagen etc. Ingedeeld op […]

BijDeHand studievaardigheden – nu met toetsen en handleiding

BijDeHand was er nog maar een jaar en is nu alweer vernieuwd? Ja. Op aanvraag van scholen. “Waarom haal je de informatie er niet uit? Dat is zoveel leeswerk voor de kinderen. Doe het maar in een handleiding en gebruik de overgebleven ruimte voor nog meer oefenmateriaal.” “Is er ook een handleiding van BijDeHand? Met […]

De heilige werkboekjes

Onze werkboekjes zijn erg populair en lijken een soort heilige graal voor Begrijpend Lezen. Toch moet dit genuanceerd worden. “Graag 25 werkboekjes voor zelfstandig werken!” is namelijk geen vruchtbare optie en die zullen we dan ook niet leveren. Hoe gebruik je deze werkboekjes dan wel? De leerkracht als rolmodel Begrijpend lezen is lange tijd het […]

Januari: de maand van de waarheid

In januari moet het gebeuren: de LVS-toetsen worden afgenomen. Voor kinderen en ouders een spannende periode. Is mijn niveau gestegen? Hebben de extra inspanningen mijn kind geholpen?  Maar ook voor scholen is de LVS-periode van groot belang: werpen onze extra inspanningen vruchten af? Voldoen we aan de normen? Hebben we onze doelen gehaald?