Blog

Home   /   Nieuws   /   Wat kunt u doen voor uw kind bij een tegenvallende LVS-score?

Wat kunt u doen voor uw kind bij een tegenvallende LVS-score?

Het leerlingvolgsysteem (LVS) is een programma dat leerkrachten inzicht geeft in de ontwikkeling van de leerlingen, zowel op individueel als op groepsniveau. Het zijn landelijke toetsen waar je niet voor kunt leren, maar natuurlijk wel voor kunt oefenen! Is uw zoons of dochters uitslag van de LVS-toets begrijpend lezen tegengevallen? Ga dan nu aan de slag.

Begrijpend Lezen: voor basisscholen moeilijk te onderwijzen

Begrijpend lezen is een lastig vak en vaak weten scholen niet hoe ze dit het best kunnen aanpakken. Kinderen lezen teksten op school en beantwoorden vragen hierover. Maar: wat voor tekst lezen ze eigenlijk? Is het een verhaal? Is het een informatietekst? En waarom heeft de schrijver deze tekst geschreven? Deze antwoorden zijn zaken die van groot belang zijn om tot tekstbegrip te komen. In de LVS-toets is de vraagstelling vaak ineens heel anders dan dat kinderen in de klas gewend zijn. Een kind kan op zijn rapport een 8 hebben voor begrijpend lezen, maar voor de LVS-toets een D of IV scoren.

De score zelf in de hand: oefen thuis

Oefen daarom thuis met de oefenboeken begrijpend lezen van Beter BijLeren. Hierin wordt wel ingegaan op tekstsoorten en het doel van de schrijver. Daarbij leert uw kind ook kritisch naar een tekst te kijken. De vraagstelling en de tekstvormen zijn dezelfde als die uit de LVS-toets, mede doordat we een achtergrond hebben in opdrachtenconstructie voor het Cito. Met duidelijke instructies kunt u samen met uw kind oefenen. Een betere voorbereiding kan uw kind niet hebben.

Scholen adviseren ouders om onze boeken aan te schaffen en veel kinderen gingen u voor. Gezien de vele reacties die wij ontvangen, wordt het resultaat voor begrijpend lezen na oefening echt beduidend beter.

Voor meer informatie over de oefenboeken begrijpend lezen kijkt u hier.