Blog

Home   /   Nieuws   /   De heilige werkboekjes

De heilige werkboekjes

Onze werkboekjes zijn erg populair en lijken een soort heilige graal voor Begrijpend Lezen. Toch moet dit genuanceerd worden. “Graag 25 werkboekjes voor zelfstandig werken!” is namelijk geen vruchtbare optie en die zullen we dan ook niet leveren. Hoe gebruik je deze werkboekjes dan wel?

De leerkracht als rolmodel

Begrijpend lezen is lange tijd het ondergeschoven kindje van het basisonderwijs geweest. Binnen scholen was er vaak geen uniform beleid voor het onderwijzen van beter tekstbegrip. De leerlijn van Beter BijLeren bracht hierin verandering. De belangrijkste succesfactor? Het leerkrachtgedrag! De leerkrachten geven hun lessen volgens de beschreven instructiemodellen (een uitgebreide tekstbehandeling, close reading volgens het model voor directe instructie) en aan de hand van vooraf gestelde lesdoelen. Uit reacties van de participerende scholen horen we dat de opbrengsten op begrijpend lezen na een jaar behoorlijk zijn gestegen.

Zelfstandig werken met onze werkboekjes?

Toch krijgen we vaak verzoeken van scholen die alleen de leerlingwerkboekjes willen aanschaffen.
“Die zetten we dan in tijdens de weektaak of de zelfstandig werken-uren. Nee, de handleiding hebben we niet nodig, want wij weten wel hoe het moet.” En dit staat natuurlijks haaks op onze methode die juist focust op bovengenoemd leerkrachtgedrag. Het ‘de klas ingooien’ van teksten zonder een specifiek lesdoel, waarbij de opgaven door kinderen zelfstandig gemaakt worden, leidt namelijk niet tot beter tekstbegrip.

Toch aan de slag?

Om deze reden verkopen wij aan scholen geen werkboekjes zonder handleiding. Wilt u dat de methode succesvol is, dan hoort de didactiek daarbij. Deze is uitsluitend in onze handleiding te vinden.

Wilt u meer weten over onze leerlijn Begrijpend Lezen? Kijk dan hier.