Course details

Home   /   Methode BeterBijLeren begrijpend lezen

Informatie

 • Niveaus: Groep 4 t/m 8
 • Inhoud: Meer dan 40 teksten en meer dan 450 opgaven. Uitgebreide didactische aanwijzingen in de handleiding.
 • Prijs : vanaf € 248,70 per pakket van 25 werkboeken + handleiding

Methode BeterBijLeren begrijpend lezen

School

Een complete leerlijn voor groep 4 t/m groep 8

Begrijpend lezen is één van de belangrijkste vakken op de basisschool, maar ook één van de lastigste om te onderwijzen als docent. Kinderen vinden het vaak saai en weten hun aandacht er niet bij te houden, terwijl juist een lange adem nodig is om begrijpend lezen onder de knie te krijgen. Wij ontwikkelden daarom een volledige leerlijn voor begrijpend lezen voor het basisonderwijs.

Wij bieden:

 • Een handleiding met uitgebreide doelgerichte lesinstructies volgens het model voor directe instructie. Een schat aan achtergrondinformatie over tekstsoorten, tekstgenres, vraagsoorten en diverse leesstrategieën, zoals samenvatten, tekstverbanden zoeken, woordbetekenis achterhalen etc.
 • De boeken voor groep 5-8 zijn voorzien van veertig teksten en meer dan 450 opgaven: open vragen, meerkeuzevragen en strategieopdrachten. De boeken van groep 4 tellen elk 32 teksten.
 • Bij circa de helft van de teksten vindt u ook stelopdrachten.
 • Handige tips voor uw lessen staan vermeld bij de teksten.
 • Een lespakket bestaat uit een handleiding inclusief werkboekjes voor de leerlingen.
 • Optioneel: een toetsmap om vorderingen van leerlingen te toetsen.
 • Onze leerlijn is ontwikkeld vanuit vijfentwintig jaar ervaring op de basisschool en opgavenconstructie voor het Cito.
 • De methode is geschreven vanuit de nieuwste inzichten over begrijpend lezen: niet het wekelijkse aantal uren vormt de succesfactor, maar de wijze waarop u instructie geeft. De focus ligt op close reading volgens duidelijk omschreven lesdoelen, ofwel nauwgezet lezen met de leerkracht als rolmodel. Leerkrachtgedrag is essentieel. Niet de teksten verspreiden en zelfstandig laten werken, maar ‘modelend’ sturen aan de hand van het GRRIM-model voor directe instructie.
 • De methode van Beter BijLeren is een beproefde leermethode die al veelvuldig in het basisonderwijs wordt gebruikt. Het geeft uw leerlingen op effectieve wijze inzicht in teksten, met als resultaat een beter tekstinzicht en hogere LOVS-scores.
 • Overweegt u de methode voor uw school aan te schaffen, dan kunt u een starttraining aanvragen. We komen dan langs om het gebruik van de methode toe te lichten. Hier leest u daar meer over.

Vraag nu een informatiepakket en/ of offerte aan!

Heeft u vragen?