Blog

Home   /   Nieuws   /   Resultaten blijven stijgen

Resultaten blijven stijgen

De zomervakantie is voorbij en de nieuwe Beter BijLeren handleidingen en leerlingenwerkboekjes zijn afgeleverd op de scholen. Scholen die al langer met de methode werken, maar ook veel nieuwe. Via mond op mond reclame komen ze bij ons terecht. “Via een andere school hoorde ik dat bij hen de opbrengsten op begrijpend lezen zo zijn gestegen! Kunt u mij inzagemateriaal sturen?”

Positieve reacties ten over

De werking van onze methode is een olievlekwerking die voortduurt en de reacties zijn positief. De opbrengsten stijgen en leerkrachten verzuchten: “Waarom heeft nooit eerder iemand dit zo duidelijk voor me opgeschreven?” Ook leerlingen zijn opgetogen: “Ik weet nu eindelijk wat ik moet doen met zo’n tekst omdat de stapjes heel duidelijk zijn,” zegt Hugo uit groep 5. Zijn moeder: “Ik weet niet hoe je het doet, maar Hugo heeft nu al twee keer een 1+ op de LOVS gescoord. Dit is geen toeval meer.”

Resultaten kunnen blijvend omhoog

En zo is het. Begrijpend lezen is te leren en de opbrengsten kunnen blijvend omhoog. Maar dan moet je als leerkracht wel weten hoe je dat moet doen. Met de Beter BijLeren methode leren we u dat aan de hand van duidelijke instructiemodellen voor uw lessen. Stap voor stap, net zoals bij de leerlingen.

Voor meer informatie over onze lesmethode kijkt u hier. Voor meer informatie over de oefenboeken voor thuis kijkt u hier.