Over BeterBijLeren

JacquelienMijn naam is Jacquelien Bredenoord. Ik ben werkzaam als taalcoördinator en leerkracht in de bovenbouw van het basisonderwijs. Daarnaast heb ik geruime tijd gewerkt als opdrachtenconstructeur voor het Cito. Hier schreef ik opdrachten voor de Cito Entreetoets, de Cito Eindtoets en de LOVS-toetsen voor de vakken begrijpend lezen, studievaardigheden, woordenschat en begrijpend luisteren. 

Ik ben auteur van de Beter BijLeren methode voor Begrijpend Lezen, een doorlopende leerlijn begrijpend lezen voor groep 4 tot en met 8 die inmiddels op vele scholen wordt gebruikt. Alle oefenboeken bevatten 40 teksten met meer dan 400 opdrachten in Cito-stijl, bedoeld om te oefenen voor de leerlingvolgsysteemtoetsen, de Entreetoets en de Centrale Eindtoets. De boeken kunnen zowel particulier als op school worden ingezet. Daarnaast is er voor leerlingen uit groep 7 en 8 het Beter BijLeren oefenboek Studievaardigheden. 

In Zevenaar geef ik Citotraining, huiswerkbegeleiding en bijlessen aan kinderen uit het basisonderwijs en de eerste klassen van het voortgezet onderwijs. Voor bepaalde vakken kan bijles ook via Skype gegeven worden. In Amsterdam verzorgt Beter BijLeren speciale trainingen onder de naam Summer's Cool en Winter'S Cool. 

Tenslotte kent de onderwijswereld mij van mijn website met meer dan 500 teken- en kunstlessen voor het basisonderwijs, Tekenen en zo.