Over BeterBijLeren

JacquelienMijn naam is Jacquelien Bredenoord, taalcoördinator en leerkracht in de bovenbouw van het basisonderwijs. Naast mijn werk op school heb ik geruime tijd gewerkt als opdrachtenconstructeur voor het Cito. Hier schreef ik teksten en opgaven voor de Cito Entreetoets, de Cito Eindtoets en de LOVS-toetsen voor de vakken begrijpend lezen, studievaardigheden, woordenschat en begrijpend luisteren. 

Ik ben auteur van de Beter BijLeren methode voor Begrijpend Lezen, een doorlopende leerlijn begrijpend lezen voor groep 4 tot en met 8 die inmiddels op veel scholen wordt gebruikt. Alle oefenboeken bevatten 40 teksten met meer dan 500 opdrachten. Veel opgaven in Cito-stijl, maar ook open vragen, strategieopdrachten, samenvatoefeningen etc. De methode voldoet aan de kerndoelen en kan als zelfstandige methode worden ingezet. De teksten en opgaven sluiten aan bij de leerlingvolgsysteemtoetsen, de Entreetoets en de Centrale Eindtoets. 

Ook voor particulieren bestaat de mogelijkheid om onze oefenboeken te kopen. Verder hebben we voor  leerlingen uit groep 7 en 8 het Beter BijLeren oefenboek Studievaardigheden. 

In Zevenaar geef ik Citotraining, huiswerkbegeleiding en bijlessen aan kinderen uit het basisonderwijs en de eerste klassen van het voortgezet onderwijs. Voor bepaalde vakken kan bijles ook via Skype gegeven worden. In Amsterdam verzorgt Beter BijLeren bootcamps begrijpend lezen en trainingen onder de naam Summer's Cool en Winter'S Cool. 

Tenslotte kent de onderwijswereld mij van mijn website met meer dan 500 teken- en kunstlessen voor het basisonderwijs, Tekenen en zo.