Course details

Home   /   Methode BijdeHand studievaardigheden

Informatie

  • Niveau: Groepen 6, 7 en 8
  • Inhoud: Werkboek met opgaven in Cito-stijl
  • Prijs: €218,70 per pakket van 25 werkboeken + handleiding

Methode BijdeHand studievaardigheden

School

Methode BijDeHand Studievaardigheden

Tegenwoordig zijn de studievaardigheden onderverdeeld bij rekenen en taal. Dit maakt ze echter niet minder belangrijk. Het Cito toetst niet voor niets de studievaardigheden van kinderen! Zij doen dit in de LVS-toetsen, de Entreetoets en in de Centrale Eindtoets. De score op studievaardigheden maakt deel uit van de eindscore en vormt daarmee dus een onderdeel van het schooladvies voor voortgezet onderwijs. Het is daarom juist erg belangrijk dat kinderen weten wat studievaardigheden zijn en dat ze hierop doelgericht oefenen. Daarom hebben wij één methode voor studievaardigheden ontwikkeld, ter vervanging van het gefragmenteerde aanbod in de taal- en rekenmethodes.

Wij bieden:

  • Werkboeken voor groep 6, 7 en 8. Voor alle groepen is een handleiding beschikbaar met aanwijzingen en tips voor de leerkracht.
  • Uitgebreide theoretische uitleg waarbij de vier hoofdonderwerpen (opzoekvaardigheden, studieteksten, tabellen, schema’s & grafieken en nieuwe media) uitgebreid aan bod komen.
  • 80 pagina’s met oefenopgaven bestaande uit open vragen en opgaven in Cito-stijl, dus met vier antwoorden om uit te kiezen. Geen onzinantwoorden zoals we in andere oefenboeken of op internet zien, maar ‘afleiders’ zoals het Cito dit ook doet – antwoorden die bewust gekozen zijn.

Vraag nu een informatiepakket en/ of offerte aan!

 

Heeft u vragen?