Course details

Home   /   Bijles begrijpend lezen (via skype)

Informatie

 • Start: Wanneer u wenst
 • Duur: Minimaal vijf lessen
 • Aantal: individueel
 • Locatie: Babberich of via Skype
 • Uurtarief: € 45

Bijles begrijpend lezen (via skype)

Particulier

Alle focus op uw kind 

In een klas van dertig leerlingen is het moeilijk je aandacht bij de les te houden, een instructie te volgen of geconcentreerd aan een taak te werken. Dit zorgt voor hiaten in de kennis. We bieden daarom professionele privé bijles op maat waarbij alle focus op het kind ligt.

We bieden:

 • Een kosteloos intakegesprek waarbij we samen een plan van aanpak maken voor bijlessen in de vakken waarbij uw kind hulp kan gebruiken. Aan de hand van een handelingsplan werken we doelgericht aan het wegwerken van leerachterstanden en het verbeteren van de reken- en taalvaardigheden.
 • U schaft indien nodig het lesmateriaal van Beter BijLeren aan. Deze methode is uitgebreid getest in het basisonderwijs.
 • We bieden een professionele leerkracht met een achtergrond in het basisonderwijs en Citotraining.
 • Woont u niet in de buurt, dan is voor bepaalde vakken ook bijles via Skype mogelijk. Ervaring heeft uitgewezen dat dit met duidelijke afspraken niet onderdoet voor gewone bijles.
 • Alle basisschoolvakken zijn mogelijk voor bijles: van rekenen tot begrijpend lezen. De prijs is €45,00 per uur.
 • De bijles kan ook specifiek Cito-georiënteerd zijn. Naast inhoudelijke lessen om de leerstof over te brengen, wordt uw kind aan de hand van strategieën en stappenplannen getraind in de typische Cito-vraagstelling.

 

Heeft u vragen?