Course details

Home   /   Methode studievaardigheden

Informatie

  • Niveau: Groep 7/8
  • Inhoud: Meer dan 400 opgaven in Cito-stijl
  • Prijs: €125

Methode studievaardigheden

School

Eén plek om alle studievaardigheden te oefenen

Tegenwoordig zijn de studievaardigheden onderverdeeld bij rekenen en taal. Dit maakt ze echter niet minder belangrijk. Het Cito toetst niet voor niets de studievaardigheden van kinderen! Zij doen dit in de LVS-toetsen, de Entreetoets en in de Centrale Eindtoets. De score op studievaardigheden maakt deel uit van de eindscore en vormt daarmee dus een onderdeel van het schooladvies voor voortgezet onderwijs. Het is daarom juist erg belangrijk dat kinderen weten wat studievaardigheden zijn en dat ze hierop doelgericht oefenen. Daarom hebben wij één methode voor studievaardigheden ontwikkeld, ter vervanging van het gefragmenteerde aanbod in de taal- en rekenmethodes.

Wij bieden:

  • Een oefenboek studievaardigheden voor groep 7/ 8 dat uit meer dan 130 pagina’s bestaat.
  • Uitgebreide theoretische uitleg waarbij de vier hoofdonderwerpen (opzoekvaardigheden, studieteksten, tabellen, schema’s & grafieken en kaartbegrip) uitgebreid aan bod komen.
  • De meer dan 400 oefenopgaven bestaan uit open vragen en opgaven in Cito-stijl, dus met vier antwoorden om uit te kiezen. Geen onzinantwoorden zoals we in andere oefenboeken of op internet zien, maar ‘afleiders’ zoals het Cito dit ook doet – antwoorden die bewust gekozen zijn.
  • Na aanschaf heeft u het recht om te kopiëren voor gebruik op uw eigen school.

Vraag nu een informatiepakket en/ of offerte aan!

Noot: momenteel ontwikkelen  wij een boek voor groep 5 + 6. 

Heeft u vragen?